Forskning & Publikationer

–”Jag är alltid medveten om att jag ser mina egna värderingar om mig själv, och mina egna synliga eller dolda egenskaper i mötet med andra människor. Ibland vill jag fly från ansvaret, men jag gör det inte.”

Annika Sundbom Åström

Det har givit mig en mental, emotionell och fysisk förankrad insikt i hur vi människor skapar våra verkligheter, våra relationer med människor, platser, händelser osv. och hur vi medvetet och omedvetet skapar organisationer och samhällen. Hur vi oavbrutet kommunicerar mentalt, emotionellt och fysiskt med oss själva och omgivningen. Hur vi som människor omedvetet projicerar ut vår egen kärlek och frihet i relation till vår omgivning och våra mål, vilket ger ett direkt avtryck på resultaten i den grupp eller verksamhet eller samhälle vi leder. Att det vi människor har skapat fram till idag är perfekt, och att det som inte varit gynnsamt i vår verksamhet endast utgörs av utvecklingspotentialer i oss själva. Hur krig och fred uppstår. Hur vi vänder krig, till fred och gemenskap i en ständig expansion. Vad som är ingredienserna till en hållbar ekonomisk, social och miljömässigt hållbar tillväxt. Inte minst vad som utgör ingredienserna för att skapa dess motsats.

Mitt personliga långsiktiga mål är att skapa förutsättningarna genom ledarutveckling att uppnå, lokal som internationell gemenskap, utveckling och så långsiktiga övergripande mål så att de gynnar alla. Dessutom dokumentera receptet för kommande generationer, eftersom det är ett arbete som alltid behöver fortgå.

Jag har gjort många egna studier, med värmekamera, för att visa hur temperatur och mänsklig utveckling kontra avveckling är sammankopplade. Jag har också filmdokumenterat mina kunder före och efter för att kunna visa deras expansion, hur den blir tydligt visuell, emotionell och hur den är kopplad till den fysiska kroppen och människans förmåga att ta en tanke till att bli materia, en ny realitet. Vilket är kopplat till relationen mellan rum och tid.

2016 blev jag, tack vare Professor Isak Svensson vid freds och konflikt institutionen på Uppsala universitet sammanförd med en av fakultetens forskare. Det resulterade i ett forskningsprojekt , under ledarskap av Mathilda Lindgren, PhD 2017-2019 som genom tillämpad forskning följde mitt arbete med ledarutveckling. Där hon utforskade relationen mellan ledarskap och utveckling i olika sammanhang och på flera analysnivåer. Fokuset låg på essensen av det medvetna ansvarsfulla ledarskapet som jag utvecklat och lär ut och vi delade resultaten med våra kunder som inbegreps i studierna och studien finns att tillgå på denna sida.

Publikationer:

  • ”The Conscious Responsible Leadership” [eng] / ”Det medvetna ansvarsfulla ledarskapet” [sve] Mathilda Lindgren
  • ”Duktig eller Död: En ledares självbekännelse eller Jakten på Självkärlek” (2012) Annika Sundbom Åström [bok]
  • ”Do or Die: Confessions of a Leader or The Pursuit of Self Love” (2017) Annika Sundbom Åström [bok]