Organisationer och samhälle

Det finns alltid en lösning på en organisation eller ett samhälle som som kämpar med ekonomi, konflikter och svårigheter med rekrytering, minskande attraktionskraft och svårigheter att få medarbetarna eller folket med sig.

Lösningen sitter i ledningen. Det handlar inte om bra eller dåliga ledare. Det handlar om behovet av en medvetenhet om hur vi skapar gemenskap, tillväxt och utveckling, kontra dess motsats. Ofta upplevs orsaken kanske geografiskt betingad, tidigare felaktiga beslut, eller en ovilja hos medarbetare eller befolkning att vilja följa eller vara lojala, vilket kan vara konsekvenser, men inte orsaken.

Jag hjälper er att vända er kommun, organisation eller region i rätt riktning, den riktning och med de resultat ni önskar, samt uppnå era långsiktiga visioner. Med er vilja, er lust att vända riktning fungerar jag som katalysator för er utveckling, samtidigt som jag vägleder, utvecklar och utbildar er hur vi skapar såväl vår verklighet, som våra relationer till omgivningen och våra såväl långsiktiga som kortsiktiga mål.

Jag är oerhört skicklig på att ta ansvar och jag utvecklar mig själv först i relation till er och er målsättning, så att jag vet att vi uppnår det som önskas. Jag leder och utvecklar er på samma sätt som jag utvecklar mig själv. Jag söker alltid den mest effektiva vägen för att för att uppnå det önskade resultatet, vilket gör att uppläggen formas efter varje specifikt uppdrag i relation till att uppnå det önskade resultatet.

Välkommen att ta kontakt

Annika Sundbom Åström
Ledarutvecklare, grupp- samhälle och fredsutvecklare
070-6532149
annika.sundbom@humandignity.se

Du kan läsa mer om mitt arbete och dess resultat i forskningsstudien. ” Det medvetna ansvarfulla ledarskapet för långsiktig utveckling” där Mathilda Lindgren PhD, Uppsala universitet, följt mitt arbete under två år.
Mer om företaget och Annika Sundbom Åström