Ledarutveckling

Utveckla dig som människa och ledare

Jag ser till att du respekterar/tycker om och älskar dig själv mer och mer i alla avseenden, såväl mentalt, emotionellt som fysiskt. Att du får gemenskap med dig själv och att du får tillgång till fler egenskaper i dig själv, större stabilitet, djupare lugn. Jag utvecklar och utbildar dig samtidigt, så att du både får mer tillgång till dig själv och samtidigt förstår hur vi människor fungerar i relation till varandra, grupper, organisationer och samhällen.

Jag hjälper dig att förankra dina visioner så att de realiseras, få med dig människor omkring, av lust vilja följa dig. Lösa tjorviga relationer utan att ni behöver konfronteras. Utveckla redan goda relationer till att bli långt bättre.Självklart erbjuder jag dig också möjligheten om du så önskar, att inledningsvis få kontakt med någon av mina referenter/kunder som återfinns bland industriledare, företagsledare, diplomater, artister, rektorer, föräldrar och handlare.

Ring eller skriv till mig. Du behöver inte veta exakt vad du behöver, jag ser även vad vi kan uppnå.
Hjärtligt välkommen!

Annika Sundbom Åström
Ledarutvecklare, grupputvecklare, utbildningsledare inom ledarskap, kommunikation, tillväxt och utveckling.

Mobil 070-6532149 E-post annika.sundbom@humandignity.se eller direkt här

Du kan även ta del av mina publikationer i butiken.