Ledarskap, kommunikation och personlig utveckling 2.0Kursledare: Annika Sundbom Åström

Du utvecklas i medvetenheten och förmågan att leda till gemenskap, tillväxt, utveckling och förstå hur vi skapar konflikter, sönderfall och avveckling. Detta i såväl yrkesverksamma sammanhang, som företag och organisationer, som familjära, som samhällsmässiga.

Förstå och uppleva principerna rörelse och stagnation, värme, kyla, närhet och distans i relationer till utveckling och avveckling.

Du utvecklar din medvetna mentala, emotionella och fysiska kommunikation, i relation till dig själv och din omgivning.

Hur mål och grupp är en avgörande betydelse i alla sammanhang, samt dess process.

Ledarskap utveckla det egna ledarskapet

Kommunikation mental, emotionell och fysisk

Personlig utveckling

Strategi och tydlighet

Dualism internt och externt, hur världen styrs av det och vikten att bli medveten och kunna surfa genom vågorna.


Human Dignity A Center For Leadership är ett helt unikt koncept och center byggt på lång erfarenhet, stor nyfikenhet och insikter om allt mänskligt varande och kommunikation. Oavsett uppdrag relaterar jag alltid långsiktigt till lokal och internationell fred, expanderad gemenskap och hållbar tillväxt och utveckling som gynnar alla både denna och nästkommande generationer.
Vilket gör att jag ständigt går djupare och vidare i min egen utveckling, forskning och medvetenhet för att kunna ta nästa steg mot det långsiktiga, men ändå självklara målet.

9,5-10 poäng av 10 möjliga i utvärderingar av Human Dignitys tidigare ledarutbildningar 2008-2017. Referenser finns att tillgå.

Kursdagar: 17-19 maj, samt 24-25 maj Inledande personligt samtal samt uppföljning.
Kursplats: Högvalla, Human Dignity ACFL Hallstagatan 12, Sollefteå
Pris: 34500 :- ex moms
Kurslitteratur: ingår. Referenslitteratur, finns att tillgå.
Förmiddags och eftermiddagsfika ingår.

Hjärtligt välkommen!! Anmäl dig via sms, e-post eller ring mig.

E-post: Annika.sundbom@humandignity.se

Mobil: 070-653 21 49

Herrummet, ett av kurslokalerna utöver matsalen och punchverandan på Högvalla. Human Dignitys huvudkontor.