Boka föredrag till mindre grupper

Vi människor behöver bli medvetna hur vi genom oss själva skapar gemenskap och utveckling som gynnar alla. Det är fullständigt avgörande för att rädda oss själva och planeten.

Annika Sundbom Åström

”Alla kan bli lyckligare tillsammans”

En kärleksfull och underhållande förklaring om hur fascinerande vi människor fungerar i relation till oss själva, varandra och hur vi gemensamt kan skapa fred, utveckling och gemenskap lokalt från familjen, hemma i stan till världen i stort.


”Om läkare Hans Rosling i sitt arbete med global statistik upplyste oss om hur långt vi kommit i vår mänskliga utveckling, tar ledarutvecklare Annika Sundbom Åström nästa steg med unika infallsvinklar i våra övertygelser så att vi kan skapa fred, gemenskap och utveckla förmågan att samarbeta för långsiktig, lokal som global utveckling
Mathilda Lindgren Fredsforskare

Hjärtligt Välkomna!!
Annika Sundbom Åström

070-653 21 49