För dig personligen

Personlig utveckling- jag vecklar ut dig, så att du kan njuta av din egen existens och leva det liv du vill utan kompromisser.

Öka ditt välbefinnande, mentalt, emotionellt och fysiskt.
Öka din stabilitet, trygghet och lugn, kunna njuta och dra nytta av alla känslor.
Öka ditt mod, förmåga att fokusera, utveckla strategier,uppnå mål, drivkraft och tydlighet.

Lösning av problem med relationer, känslor, stress, motgångar,
rädslor, ångest. Vill du utveckla din harmoni, positiva förväntan, din intuitiva förmåga och emotionella kommunikation.

Trauman.
Har du varit med om krig, olyckor, misshandel, våldtäkt, konflikter eller förluster, posttraumatisk stress som håller dig vaken om nätterna, eller hindrar dig på något sätt.
Har du själv åstadkommit lidande för någon annan.

Kontakt:
Annika Sundbom Åström 070-6532149 ring eller skicka ett sms, alternativt mail: annika.sundbom@humandignity.se