Om företaget och Annika Sundbom Åström

Human Dignity A Center For Leadership AB startade 2003, ägs och leds av ledarutvecklare Annika Sundbom Åström med målsättning att utveckla ledares medvetenhet hur vi kan skapa verksamheter och samhällen som gynnar alla och samtidigt skapar en ny friare gemenskap, social, ekonomisk och hållbar tillväxt och utveckling i kontexter och verksamheter såväl lokalt som internationellt.

Annika Sundbom Åström insåg tidigt att alla hennes egna resultat i såväl mål, som relationer bygger på hennes egna interna relationer och kommunikation internt, som sedan avspeglas externt. Det har resulterat att hon tar ansvar att utveckla sig själv först i relation till samtliga uppdrag, vilket gör att hon säkerställer att hon uppnår de resultat som önskas,utifrån uppdragsgivarens egna vilja, samt att det gynnar samtliga i hela organisationen och tredje och fjärde part. Hon leder sina kunder, genom medvetenhet och ansvar genom att själv arbeta och leva på det sätt hon utvecklar och lär ut, vilket gör att hon också fungerar som katalysator, utvecklare och utbildare, vilket gör att hon skapar omfattande effekter på kort tid. Det sparar både tid och ekonomi för uppdragsgivarna, samtidigt som de önskade målen uppnås. Metoden och insikterna, kommer främst genom hennes eget utveckling och forskningsarbete. Annika har utvecklat långt mer än 500 ledare under sin tid som ledarutvecklare i mängder av olika branscher och sammanhang.

Några uppdragsgivare
Daghammarskjöldsfonden/Uppsala universitet
Olof Palme Internationella Center, Stockholm
Department for International Development, Whitehall, London UK
School of Management Erasmus University, Rotterdam Holland
Permanent Mission of Sweden to the United Nations, NY USA
ProPublic, Forum for Protection of Public Interest, Kathmandu, Nepal
High Coast Airport, Sollefteå Kramfors
Stringo AB Kramfors
Logosol AB Härnösand
Statkraft Sverige AB
E.ON kundsupport Sverige AB Sollefteå Malmö
Handelsbanken
LRF
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Region Västernorrland
Specialproffsen i Norrland AB
Åhmans Färg Nordsjö Idé och Design
Nordisk kommunikation, Malmö Stockholm
Nylands städ AB
Amparo Productions
Diakonia, Stockholm
FinInUnder Östersund, Örnsköldsvik

Några exempel

2008  – 2011 Lärare i ledarskap, Yrkeshögskolan, Kramfors Byggproduktionsledare, i samarbete med arkitekt, konstruktör och utbildningsledare, 3 klasser 2-årig utbildning.

2011 Uppdrag för svenska FN representationen i New York, USA grupputveckling och ledarutveckling.

2012 Författat bok inom ämnet ledarutveckling, ”Duktig eller Död, en ledares självbekännelse eller Jakten på Självkärlek”. 2015 publiceras den engelska översättningen.

2008- 2018 Utbildningsledare med utbildningar i egen regi ”Ledarskap, kommunikation och personlig utveckling av ledare”, med deltagare från hela Sverige. Totalt 24 utbildningar a´8 dagar, 16, 12 och 21 dagar.

2017 Utbildning av fredsmedlare från 20 olika länder, Uganda, Nepal, Burundi, Argentina, Palestina, Sudan, Kongo, Malaysia, Syd-Sudan och Venezuela, m.fl. via Uppsala universitet och Daghammarsköldsfonden.

Förtroendeuppdrag
2019 Presentation av vårt forskningsrapport ” Det medvetna i enskilda möten ambassadörer för 16 länders representationer på FN i New York – med budskapen att det går att skapa gemenskap, utveckling och tillväxt i alla sammanhang.

2019 Medverkande i en forskningsspanel “Exploring factors influencing antimicrobial resistance in Europe”  under ledning av School of Public Health and Health Systems University of Waterlo

2019 Deltagare och talare i en sluten mindre konferens på Colombia University i New York. ”Neuroscience, Ethics, Happiness and Well-being under ledning av ekonomiprofessor Jeffery Sachs Colombia University NY.

2016 Intervju inför uppdrag som internationell fredsmedlare via UD. Medverkade i fredsmöten för den internationella kontexten på FBA och UD under 2016-2017

Studerar sjukvårdsorganisationer i Indien

2012 Gruppledare/stipendiat/ yrkesutbyte via Rotary International. Fem veckors resa i södra Indien boende i totalt 12 olika familjer och städer, studerade ledarskap och sjukvårdsorganisation, både inom västerländsk och naturmedicinsk sjukvård.

Bakgrund
Annika Sundbom Åström har en bakgrund som specialistsjuksköterska intensivvård, instruktör i katastrofmedicin, lärare i krigssjukvård i försvaret. Har drivit flertalet samhällsutvecklingsprojekt, centrumutveckling inom sjukvårdsutveckling, inflyttning, rekrytering, samtliga uppdrag med framgång.

Kuriosa
Har gjort många egna studier och för att dokumentera effekterna av ledarutveckling. Bland annat med värmekamera, för att synliggöra hur en ledare blir varmare på fler delar av kroppen som en effekt av att få tillgång mer egenskaper genom att utveckla och sammanfoga dualiteter och dess motsatta egenskaper hos ledare.
Detta foto är taget under samarbetet med Mathilda Lindgren. Frågan är, vem är ledaren? Vad skulle ända med verksamheten om det var någon annan?