Forskning & Publikationer

–”Om vi vill förstå konflikt, fred och utveckling har vi mycket att lära oss från att studera relationers kvalitet, ledarskap och mänsklig kommunikation.”

Mathilda Lindgren

Centrets tillämpade forskning, under ledarskap av Mathilda Lindgren, utforskar relationen mellan ledarskap och utveckling i olika sammanhang och på flera analysnivåer. Vi fokuserar på essensen av det medvetna ansvarsfulla ledarskapet som är utvecklat och lärs ut av Annika Sundbom Åström och vi delar resultaten med våra kunder och den intresserade allmänheten.

Publikationer:

  • ”Duktig eller Död: En ledares självbekännelse eller Jakten på Självkärlek” (2012) Annika Sundbom Åström [bok]
  • ”Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators” (2016) Mathilda Lindgren [avhandling]
  • ”Do or Die: Confessions of a Leader or The Pursuit of Self Love” (2017) Annika Sundbom Åström [bok]
  • ”The Conscious Responsible Leadership” [eng] / ”Det medvetna ansvarsfulla ledarskapet” [sve] Mathilda Lindgren [forskningsrapport, kommande släpp i maj 2019]