”Medvetet ledarskap, att leda från konflikt till gemenskap”

Medvetet ledarskap, att leda från krig och konflikt till fred och gemenskap. Hur kan vi leda, medla mellan parter och få grupper att nå dit?

Utbildning och utveckling för diplomater, fredsutvecklare, informella och formella ledare med fokus på varje enskilds deltagares behov och mål.

3 dagar (datum ej satta ännu)
Intervju enskilt före och efter utbildningen (via Skype eller i direkt möte), för att identifiera varje deltagares specifika och generella behov, samt avslutningsvis för att utvärdera effekterna av utbildningen.
Enskild ledarutveckling i de enskilda samtalen.

Kursmaterialet transkriberas direkt eftersom utbildningen skräddarsys i relation till de unika kursdeltagarna.

Priser: Utbildning 24000:- exklusive moms (alla priser i SEK)
Kursmaterial 1200:- (ex. moms) i fysisk form, 800:- (ex. moms) via säker digital form

Plats: Sollefteå, Storgatan 43, Sverige vid Human Dignity ACF Leadership Headquarters.

Utbildningen sker på engelska.

Anmälan sker via e-lindgren.mathilda@gmail.com till mathilda.lindgren@humandignity.se (fredsforskare)
annika.sundbom@humandignity.se (ledarutvecklare)

Resa och boende: Personlig hämtning från flygplats 300:- (ex. moms)
Boende, hjälp med arrangemang kring detta finns att tillgå.

Fortsatt enskild ledarutveckling och/eller mentorskap erbjuds.