Ledarutveckling

–”När du utvecklar ditt ledarskap växer inte bara du och ditt sammanhang, utan även kärleken till dig själv, ditt inre lugn och din stabilitet och bredden på alla dina inre egenskaper.”


Annika Sundbom Åström

Ledarutvecklare Annika Sundbom Åström utvecklar dig att bli din egna medvetna och ansvarsfulla skapare av ditt liv, familj och verksamhet eller annat sammanhang. Genom att utveckla dina starka egenskaper och utveckla de mer dolda och vaska fram guldet hos dina egenskaper du upplever begränsade. Det finns inga egenskaper hos oss människor som dåliga, allt är bra, allt som är du är bra och vi vänder även dina tidigare erfarenheter eller eventuella trauman till segel. Vi skapar nya övertygelser mentalt, emotionellt och fysiskt genom att förankra dina visioner såväl privat som yrkesmässigt för dig och verksamhetens utveckling att bli till nya självklara realiteter. Du får hjälp att vända konflikter till vänskap och utvecklar din förmåga att leda dig själv och andra att skapa gemenskap och gemensam riktning, samt få insikten om hur vi kommunicerar mentalt, emotionellt och fysiskt med oss själva och omgivningen.

Varje ledarutvecklingsinitiativ startar med att börjar med att identifiera behoven, de önskade resultaten, sätta mål och förankra dem, vilket sedan uppnås. Processen skräddarsys i relation till målet, oavsett om du kommer för att utveckla ditt individuella ledarskap, din familj, ditt företag, ditt samhälle eller dina internationella relationer.

Några av våra ledarutvecklingstjänster innefattar:

 • Individuell ledarutveckling
 • Grupp- och företagsutveckling
 • Organisations- och samhällsutveckling
 • Utbildningar och kurser
 • Mentorskap
 • Föredrag och workshops
 • Analyser och kartläggningar av utvecklingspotential

Vi arbetar med alla människor som vill utveckla sitt ledarskap, oavsett position och sammanhang. Exempel på kunder omfattar bland annat:

 • Ledare inom näringsliv och industrier
 • Tjänstemän i offentlig sektor och regional och internationella organisationer
 • Artister, skådespelare, kulturarbetare
 • Politiker
 • Diplomater, fredsmedlare, forskare
 • Skolledare, lärare, föräldrar
 • Ledare inom civila samhället
 • Privatpersoner

Dokumentation av alla uppdrag erbjuds i direkt relation till din personliga eller er gemensamma utveckling. Vi erbjuder även möjlighet att följa utvecklingen med forskningsstudier.