Ledarutveckling

Ledarutveckling enskilda sessioner

Behoven kan innefatta, såväl yrkes- som privatliv,  mål, relationer, ekonomi, grupputveckling, förlorat engagemang, motivationsbrist, önskan om att utvecklas mer, få ännu större utfall och utveckla redan befintliga framgångsrika verksamheter. Finslipa och utveckla familje- och vänskapsrelationer, lösa konflikter utan att behöva möta personen eller gruppen i dialog.

Jag arbetar med en omfattande metod, där effekten blir att jag löser de problem du har och och expanderar dig som människa och ledare. Jag förordar att boka in en halvdag med mig, där jag kan hjälpa dig med flera aspekter av ditt ledarskap och ditt liv i allmänhet. Du kommer förutom det du vill ha hjälp med,  tycka mer om dig själv och få mycket tydligare positiv förväntan inför framtiden och bättre relationer. Du är även välkommen att boka enskilda timmar om du vill.

Dessutom erbjuds du att få din utveckling och resultatet dokumenterad.

  • film före och efter
  • ljudupptagning under arbetet
  • filmad session
  • skriven rapport, utvärdering
    Mathilda Lindgren ansvarar för dokumentationen

Kontakt och bokning

Annika Sundbom Åström, 070-6532149
annika.sundbom@www.humandignity.se