Kursstart 17 november Ledarskap, kommunikation och personlig utveckling 2.0

“Det här är en kurs jag själv skulle vilja gå.”
När jag kommer till den punkten, då är förberedelsearbetet klart.


Kursledare: Annika Sundbom Åström ledarutvecklare och ledarutbildare.

Innehåll: Praktisk kommunikation och ledarskap, beskrivs under processen.

Personlig utveckling med ökat självförtroende och fördjupad självkänsla som effekt, oavsett utgångspunkt. Det resulterar i större lust, kraft och passion, fördjupad stabilitet, ökat lugn, trygghet, kreativitet och större effekter med mindre ansträngning.

– Hur du leder en verksamhet, ett samhälle på ett sådant smidigt sätt så att du själv och alla andra känner sig nöjda.

– Hur gemenskap, tillväxt och utveckling kontra konflikter, sönderfall och avveckling skapas och uppkommer, där vi använder såväl den enskilda individen som det aktuella som händer i världen som arbetsmaterial.

Kursledaren lever sitt ledarskap, det budskap den förmedlar, vilket gör att att kursen blir en flerdimensionell inlärningsprocess.

Human Dignity A Center For Leadership är ett helt unikt koncept och center, där medvetenhet, ansvar och långsiktig målsättning som gynnar alla katalyseras och återskapas.

Kursdagar: 17-19 november samt 8-9 december, samt 19-21 januari
Kursplats: Högvalla, Human Dignity ACFL Hallstagatan 12, Sollefteå
Pris: 34500 :- ex moms
Kurslitteratur: ingår. Referenslitteratur, finns att tillgå.
Förmiddags och eftermiddagsfika ingår.

Flertalet referenter från tidigare utbildningar finns att tillgå.

Kontakt, frågor och anmälan

E-post: Annika.sundbom@humandignity.se

Mobil: 070-6532149