Forskning för fred

Forskning för fred

Hur skapar och expanderar vi fred i olika sammanhang? Vad har ledarskap med fredsskapande att göra? Och hur hänger mänsklig kommunikation ihop med krig och fred?

Få processen och resultaten av ledarutvecklingen med Annika Sundbom Åström dokumenterad och analyserad  i ditt liv, din familj, ditt företag, din organisation eller ditt samhälle. Öka och förstärk samtidigt både din egen förståelse för din utveckling och bidra till att avancera dagens fredsforskning.

Under ledning av fredsforskare Mathilda Lindgren kan du ta del av och beställa följande audiovisuellt och skriftligt material när du  arbetar med Annika Sundbom Åström:

Sessioner individuellt eller i grupp  under ledning av ledarutvecklare Annika Sundbom Åström

 • muntlig eller skriftlig behovsanalys
 • filmad före- & efter-analys av kropp, känslor och tankar tillsammans med
 • filmad process
 • ljudupptagning
 • anteckningar
 • skriven rapport, utvärdering av hela processen (inklusive intervjuer)

 

 • Organisations- eller samhällsprojekt under ledning av ledarutvecklare Annika Sundbom Åström
 • muntlig eller skriftlig behovsanalys
 • filmad före- & efter-analys av kropp, känslor och tankar
 • filmad process
 • ljudupptagning
 • anteckningar
 • skriven rapport, utvärdering av hela processen (inklusive intervjuer, enkäter)
 • skräddarsydd, omfattande forskningsmässig utvärdering av effekter på organisations- eller samhällsnivå

 


Kontakt och bokning

Mathilda Lindgren, 070-4788603
mathilda.lindgren@www.humandignity.se