En föreställning i höst 2020

Vi människor behöver bli medvetna hur vi genom oss själva skapar gemenskap och utveckling som gynnar alla. Det är fullständigt avgörande för att rädda oss själva och planeten.

Annika Sundbom Åström

”Alla kan bli lyckligare tillsammans” OBS INSTÄLLT

En föreställningar i höst
Torsdag 26 november kl.18.30
Danssalongen, Hullsta Gård, Sollefteå

En kärleksfull och underhållande förklaring om hur fascinerande vi människor är. Hur vi fungerar i relation till oss själva, varandra och hur vi gemensamt kan skapa fred, utveckling och gemenskap lokalt från familjen, hemma i stan till världen i stort.

OBS! Det finns gott om plats i salongen så att var och en kan hålla ett rekommenderat avstånd till varandra, ifall vi det skulle behövas även i höst. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

”Om läkare Hans Rosling i sitt arbete med global statistik upplyste oss om hur långt vi kommit i vår mänskliga utveckling, tar ledarutvecklare Annika Sundbom Åström nästa steg med unika infallsvinklar i våra övertygelser så att vi kan skapa mer gemenskap och effektivt samarbeta för långsiktig, lokal som global utveckling
Mathilda Lindgren Fredsforskare

Hjärtligt Välkomna!!
Annika Sundbom Åström