Ny integritetspolicy / New integrity policy

En av många nyheter som vi vill belysa här är vår nya integritetspolicy för hur vi samlar in och hanterar personuppgifter i samband med vårt arbete och våra uppdateringar.

Läs mer här!

One of many news that we want to highlight here is our new integrity policy for how we collect and manage personal information in relation to our work and outreach.

Read more here!

Publik föreläsning i Stockholm 28 maj

Vi kommer till Stockholm 28 maj och ger en utvecklande kväll om relationer under rubriken ”Hur skapar vi världen?”.

Är du det minsta nyfiken på hur du kan ta ledarskapet för att utveckla den relativa fred vi lever i i Sverige idag––om så i din familj, på ditt jobb, i ditt samhälle eller i vår värld––boka din biljett och ta med dig dina kompisar, svärföräldrar, kollegor och grannar. Vi, d v s Annika (a k a PiddeLu) och Mathilda (a k a Hilutte), tar oss an de viktiga frågorna: Hur skapar vi världen? Och hur kul får vi ha? Vi ses där!

Läs mer om evenemanget och hur du kan köpa biljetter av oss här.

Pris för Årets Startup / Award for Startup of the Year

 

 

 

I fredags mottog vi, på Sollefteås företagsgala Stjärnkväll, pris för Årets Startup.  BizMaker hyllar vårt innovativa arbetssätt där basen i Annikas omfattande ledarutvecklingsarbete nu kompletterats med Mathildas systematiska forskning, både lokalt i Sollefteå och internationellt i världen.

Vi välkomnar varmt priset, som var en stor överraskning för oss, och tackar Ewa Sandeheim och Jan Röhlander med kollegor för priset med tillhörande värdecheck och vacker blombukett!

BizMakers motivering: ”Genom sitt engagemang och sin drivkraft sätter företaget fokus på Sollefteå med sitt innovativa arbetssätt. I New York, Kathmandu och Kinshasa pratar man om Sollefteå. Att ta världen till Sollefteå för att utveckla ledarskap genom forskning och personliga erfarenheter så att ledare världen över kan skapa fred och utveckling, allt från FN, olika organisationer och företag till enskilda och familjer.”


This Friday, at Sollefteå’s business gala ”Stjärnkväll”, we received an award for Startup of the Year. BizMaker salutes our innovative way of working together where the basis in Annika’s comprehensive leadership development work is now being complemented with Mathilda’s systematic research, both locally in Sollefteå and internationally in the world.

We warmly welcome the prize,  which was a great surprise to us, and we thank Ewa Sandeheim and Jan Röhlander with colleagues for the prize, the value check and the beautiful flowers!

The motivation: ”The business puts Sollefteå in the spotlight though its engagement, driving force and innovative way of work. People talk about Sollefteå in New York, Kathmandu and Kinshasa. Taking the world to Sollefteå to develop leadership through research and personal experiences so that leaders across the world can create peace and development, all from the UN, different organisations and businesses to individuals and families.”

 

Vad händer när isarna smälter? / What happens when the ices melt?

 

Vad händer när isarna smälter? Vad händer när de svarta stenarna visar sig vara guld? När alla dina relationer, utmaningar, och yttre motstånd visar sig bara vara en avspegling av ditt eget inre. Att allt som finns inuti dig är bra och resten är bara påhittade värderingar. Då kan du leda dig själv. Det är hur häftigt som helst, bara insikten av det! Dessutom konkret och tydligt. Jaa, bara den djupa insikten av det, är hur häftig som helst!

Annika Sundbom Åström vägleder dig dit, vänder dina stenar till guld, vecklar ut dig, beskriver hur vi människor relaterar till oss själva, till andra. Hur våra tankar, känslor och kroppen samspelar och teorin bakom. Hur vi leder oss själva och andra till utveckling. Hur vi skapar vår morgondag och hur vi kan vi omvandla vår historia till segel.

Mathilda Lindgren följer, dokumenterar och visar din utveckling så att du kan se och alltid ha kvar insikterna och kunskaperna om hur otroligt häftiga och fascinerande du och vi alla är.

Missa inte chansen. 10 kursdagar kvar i vår, boka in så många du kan och vill. Varje dag är ett fristående kraftfullt kapitel i din egen utveckling.

Aktuella kurser

 

–––––

What happens when the ices melt? What happens when the black stones turn out to be gold? When all your relationships, challenges, and external remittances turn out to just be a mirror image of your own internal self. Everything inside of you is good and the rest is just made upp valuations and judgements. Then you can lead yourself. Just realising this is incredibly cool! Not to mention concrete and clear. Yes indeed, just the deep insights of this is totally amazing!

Annika Sundbom Åström guides you there, turns your stones into gol, and unfolds you, describes how we human beings relate to ourselves and to others. How we lead ourselves and others into development. How we create our tomorrow and how we can transform our history into sails.

Mathilda Lindgren follows, documents and shows your development so that you can see and always have access to the insights and knowledges on how incredibly great and fascinating you and we all are.

Don’t miss this chance. 10 more course days left this spring. Book as many you can and want to. Each day is an independent and powerful chapter of your own development.

Aktuella kurser

Erbjudande/Offer: ”Peace Leadership Training Workshop”

Nu erbjuder vi särkilt skräddarsydda workshops i fredsledarskap för humanitära, fredsskapande och fredsbyggande aktörer nationellt och internationellt. Självklart gäller erbjudandet även andra intresserade aktörer!

Utveckla ett långsiktigt hållbart fredsledarskap i ditt professionella och privata liv som tillåter dig att aktivt avancera din påverkan i ditt humanitära och fredsbyggande arbete utan utbrändhet, psykiska begränsnings och fysisk sjukdom och med en expanderad upplevelse av frihet och gemenskap, såväl med dina kollegor som med de du hjälper i din verksamhet.

Vill du veta mer? Läs mer nedan och kontakta oss direkt!

Mathilda Lindgren +46 70-4788603 mathilda.lindgren@www.humandignity.se

Now we offer specially tailored peace leadership training workshops for actors engaged in humanitarian, peacemaking or peace building world nationally and internationally. And of course the offer also applies to other interested actors!

Foster a long-term sustainable peace leadership in your professional and private life that allows you to actively advance the impact of your humanitarian and peacebuilding work without burnout, psychological limitations and physical illnesses and with expanded experiences of freedom and community, with your colleagues and those you serve to help.

Want to know more? Read more below and contact us directly!

Mathilda Lindgren +46 70-4788603 mathilda.lindgren@www.humandignity.se

 

The Oslo Forum Peacewriter Prize

We’ve started the year by writing to the leading international mediators of today in The Oslo Forum Peacewriter Prize essay competition.

In our contribution we develop what we term the peace leadership (fredsledarskapet) and its main components, which we see will make international mediation more relevant, effective and sustainable in light of the many challenges of today. In the essay we answer the question: ”How can international mediation become a relevant, effective and sustainable response to the many and complex armed conflicts and uproars of today?”

The organisation behind the initiative, Centre for Humanitarian Dialogue, is with this competition bravely and inspiringly inviting innovative ideas from thinkers across the world for the second year in a row.

The Oslo Forum is a highly regarded international network of armed conflict mediation practitioners that brings together mediators in informal and discreet retreats to allow them to share their experiences, identify challenges and reflect on mediation practice.

If our contribution is chosen as the most innovative, bold and useful one among the likely many contributions, we will be invited to present our solution to the Oslo Forum members at their next gathering, and through this make way for a new kind of peace leadership of the future.

Our recent and first visit to Kathmandu, Nepal

We just visited Kathmandu, Nepal, in relation to our collaboration on leadership development of local leaders together with the Nepali NGO Pro Public. It was our first, but definitely not last time.

The visit was incredibly informative and offered a great start to our collaboration with many fruitful meetings, a short workshop session with Pro Public and important interactions with some of the local leaders of Kathmandu, such as inspiring Vice Mayor Hariprabha Khadgi and other peacemakers, researchers and sustainable change makers.

We want to extend a very warm and grateful thank you to our hosts at Pro Public, especially its Executive Chair Prakash Mani Sharma who first invited us to collaborate, and also his closest colleagues Babu Ram Poudel and Mamta Shah and everyone else!

Below are some pictures from our trip. Please visit the websites of the organisations we interacted with during our visit to learn more about their interesting work.

Pro Public http://propublic.org
Kathmandu Metropolitan City, Nepal http://www.kathmandu.gov.np/en
Center for Social Change http://socialchange.org.np
SAPPROS http://sappros.org.np 

 

Annika Sundbom Åström together with Kathmandu’s Vice Mayor, Hariprabha Khadgi.
A final dinner party with Pro Public’s Babu Ram Poudel, Mamta Shah and Prakash Bushal (from left to right) and Human Dignity A Center For Leadership’s Annika Sundbom Åström and Mathilda Lindgren (from left to right) together with Rainer Koskinen.
Lunch with the staff of Center For Social Change where its leader Prakash Bhattarai is a former research fellow from Uppsala University where he and Mathilda Lindgren met before.

 

Narendra K.C. and the 2010 Right Livelihood Award Laureate Shree Krishna Upadhyay, both leading the green revolution organisation SAPPROS.

Human Dignity i svensk media

Inför och under vårt besök till Nepal 19–28 november 2017 intervjuades vi av Jörgen Sundin för Tidningen Ångermanland, Lennart ”Lubbe” Lundberg för Nordsverige och bl a TullaMaja Fogelberg för Morgon i P4 Västernorrland (radio).

Otroligt roligt och viktigt att få dela med oss av vårt arbete och knyta samman Sollefteå med Katmandu, Sverige med Nepal!

Lyssna här  och läs nedan!

Mingel på Residenset: ”Vad händer? Från världen till Sollefteå”

De talar om Sollefteå i New York, Kathmandu och Kinshasa. Vi vill ta världen till Sollefteå och Ångermanland och utveckla ledarskapet för att skapa fred och utveckling från FN, nationer, organisationer, företag till enskilda och familjer.

Kom på vårt mingel i våra lokaler, på Residenset,  så berättar vi mer!

Fika med oss och njut dessutom av en bokrelease för Annika Sundbom Åströms ”Do or Die confessions of a Leader or The Pursuit of Self Love”


* * * * * * * *
Mingel på Residenset
”VAD HÄNDER? FRÅN VÄRLDEN TILL SOLLEFTEÅ”
* * * * * * * *
 
– Kom och mingla på Residenset från kl 18.00, lokalerna till vårt internationella ledarutvecklings- och fredsforskningscenter Human Dignity A Center For Leadership, på Storgatan 43, 1 tr. Fika serveras i samarbete med Café Petter.
 
– Vi, ledarutvecklaren Annika Sundbom Åström och fredsforskaren Mathilda Lindgren, välkomnar er och berättar om vad som hänt och kommer hända på Human Dignity A Center For Leadership
 
19.00 Invigs Annika Sundbom Åströms bok ”Do or Die Confessions of a Leader or The Pursuit of Self Love”
 
19.30 Berättar Annika och Mathilda om vad som hänt och vad som kommer hända, och framtidsplanerna för centret i Sollefteå.
 
TID: från 18.00–20.30
PLATS: Residenset, 1 tr, Storgatan 43, Sollefteå
ENTRÉ inklusive fika: 120 kr (kontant eller Swish i dörren)
 
OSA gärna till info@www.humandignity.se eller på 070-4788603 så vi vet ungefär hur många vi blir.
 
Alla är välkomna att besöka Residenset för mingel med fika!

Peace begins in your body / Fred börjar i din kropp

Five beautiful pair of feet through the lens of a heat camera! One of many ways in which we experience and document our development as leaders for peace, growth and development: Feel your feet! Peace begins in your body.

Fem vackra par fötter genom linsen av en värmekamera! Ett av många sätt på vilket vi upplever och dokumenterar vår utveckling i ledarskapet för fred, tillväxt & utveckling: Känn dina fötter! Fred börjar i din kropp.

Foto från förra veckans första kapitel av ”Ledarutbildning för fred, tillväxt och utbildning”. Nästa tillfälle, och kapitel 2 av utbildningens 7 kapitel, ges 14–17 november 2017.

Läs mer och anmäl dig här!