Om oss

Human Dignity A Center For Leadership AB är ett internationellt ledarutvecklings- och fredsforskningscenter med bas i hjärtat av Sollefteå.

Ledarutvecklare och VD Annika Sundbom Åström är centrets grundare och ansvarig för all ledarutveckling. Hon har de senaste femton åren utvecklat ledare i Sverige och internationellt i privata sessioner, organisationsutveckling, mentorskap och utbildningar. Hon har jobbat med flera hundratals ledare från bland annat industrier, handeln, hälsovården, bankväsendet, kommunikation, skogsindustrier, läkemedelsbranschen, civilsamhället, liksom diplomater och fredsmedlare, inklusive personalen på svenska FN-representationen i New York.

Hennes medvetna ansvarsfulla ledarskap handlar om vår mentala, emotionella och fysiska kommunikation, långsiktiga mål och värderingsfria relationer. Det ledarskapet är särskilt effektivt för att lösa konflikter, bygga relationer som håller och katalysera tillväxt––oavsett om det är för att utveckla regeringar eller äktenskap, företag eller kommuner, internationella organisationer eller fredsprocesser.

Sundbom Åström har även erfarenhet av att leda större transformativa samhällsutvecklingsprojekt och har författat böcker om ledarskap, så som ”Duktig eller Död: En ledares bekännelse eller Jakten på Självkärlek” (2012), även tillgänglig på engelska ”Do or Die: Confessions of A Leader or The Pursuit of Self Love” (2017) (se Shop).

Fredsforskare (PhD) Mathilda Lindgren är en konsulterande partner, ansvarig för centrets documentation och forskning. Hon har tio års forskningserfarenhet från Uppsala universitet, New York University och Folke Bernadotteakademins ”Conflict Prevention Group”. Lindgren har bland annat studerat governance, ickevåld, konfliktförebyggande och internationell medling, kombinerande kvantitativ och kvalitativ metod. Hon har intervjuat och gjort enkätstudier med hundratals medlare vid FN, EU och AU för sitt avhandlingsprojekt, arbetat vid FNs Mediation Support Unit och undervisat vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan.

Sedan 2017 studerar hon sambandet mellan ledarskap och utveckling, med ett särskilt fokus på att utvärdera processerna och effekterna av det medvetna ansvarsfulla ledarskapet använt av Sundbom Åström och andra. Centrets första rapport ”The Conscious Responsible Leadership” / ”Det medvetna ansvarsfulla ledarskapet” kommer släppas i maj 2019.