Alla kan bli lyckligare – en mer än intressant, utbildande och utvecklande kurs

Vi söker 12 kvinnor och män som vill få ut mer av livet och njuta mer av det som redan är, veckla ut dolda egenskaper och bli mer medveten om sitt eget och vårt mänskliga skapande.

”När jag skapar en kurs, så är jag klar när den är så bra att jag själv vill gå utbildningen, först då är den färdig att marknadsföras!  När jag sedan känner på hur fantastiskt roligt det skall bli att leda utbildningen, då börjar jag längta efter alla deltagarna. Nu vill jag bara hoppa av glädje och av all kärleksfull värme jag känner inför all dem som kommer att delta. Den här kursen kommer att bli super”
Annika Sundbom Åström, ledarutvecklare och kursledare

Kursstart 21 februari, avslut 4 juni 2019. 6 träffar, kvällstid 18.00-21.00.
Datum: to 21/2, må 11/3, on 27/3, må 15/4, on 22/5, ti 4/6 samt intervju före och efter för att identifiera era personliga behov och avslutningsvis bocka av de resultat vi uppnått.

Plats: Human Dignity A Center For Leadership AB, Storgatan 43  1tr, Sollefteå (ovanpå Café Petter)
Pris:
9960: – exkl. moms  (12450: – inkl. moms) 
Anmälan:
till kursledaren annika.sundbom@humandignity.se 070-653 21 49 eller dokumentatör mathilda.lindgren@humandignity.se 070-478 86 03. Sista anmälningsdatum:  11 februari 2019

 

Välkommen till en kurs i personligt utvecklande och vårt mänskliga skapande av realitet och relationer. Kursen handlar om hur vi gemensamt skapar världen, familjen och oss själva och vår upplevelse av livet utifrån våra mentala, emotionella och fysiska ingredienser.
Kursen passar alla vuxna åldrar, sammanhang och positioner, såväl ledare, som följare. Din lust att vilja få ut mer av njutningen och glädjen i dig själv och i relation till livet, din yrkesverksamhet eller annat sammanhang är den gemensamma nämnaren. Det du ännu inte upplever att du är, tycker om hos dig själv eller kan, kan vi veckla ut, om du vill, utan kompromisser eller förluster. Du får större insikt om hur vi skapar framtiden och uppnår mål i stort som smått; större glädje, djupare lugn och trygghet; och ökad känsla av frihet och tydligare gränser. Faktum är att du själv är med och väljer såväl innehåll som resultat. Samtidigt får du den teoretiska kunskapen om hur vi människor fungerar.

Vad  ingår

 • Intervju före och efter
 • Skräddarsytt innehåll efter deltagarnas behov i relation till förväntade effekter och personliga mål
 • Teori om och praktik i hur vi människor fungerar mentalt, emotionellt och fysiskt
 • Kursmaterialet transkriberas parallellt under kursens gång, , och skickas ut till deltagarna via e-post efter varje träff. (ca 20 sidor per träff) totalt ca 120 sidor.
 • Fika och Kursdiplom

Tillval

 • Skriftlig sammanfattning av kursmaterial
 • Enskilda extra sessioner till specialpris
 • Möjlighet till personligt mentorskap, samtal via mail eller telefon
 • Egna uppdrag för ytterligare utveckling av enklare till mer avancerat slag efter eget behov
 • Referenslitteratur
 • Analys och sammanfattning av den personliga utvecklingen

Slutligen.

”Annika kikar in på Mathildas kontor och utbrister glatt! -Men Mathilda! Är det inte fantastiskt att vi  än en gång kan visa att livet egentligen bara handlar om kärlek och frihet och massa härliga möjligheter och att vi ständigt möter oss själva och att allt vi människor är, är bra och allt annat är bara påhitt.   -Ja, det är väl för underbart, svarar Mathilda med ett leende av tacksamhet och fortsätter. – Vad kan vara viktigare utöver våra basbehov,  att vi förstår att vi tillhör varandra och att vi kan skapa gemenskap med vem som helst, så snart vi funnit den känslan i oss själva och låter den växa? – Ja, det är verkligen en fröjd, fortsätter Annika – och jag är så tacksam att vi kan samarbeta och både i praktik och teori beskriva detta  och dela det med en hel grupp nya kursdeltagare.  Att det unika vi är som människor i oss själva, utgör den vackraste gåvan vi kan ge till världen och oss själva. Ja, hur lyckliga får vi bli egentligen? Hur kul får vi ha?”