Kurser

”Medvetet ledarskap, att leda från konflikt till gemenskap” (kommande)

Medvetet ledarskap, att leda från krig, konflikt till fred och gemenskap. Hur kan vi leda, medla parter och få grupper att nå sina mål?

Utbildning och utveckling för diplomater, fredsutvecklare, informella och formella ledare med fokus på varje enskilds deltagares behov och mål.

3 dagar (datum ej satta ännu)

Läs mer här.

”Att leda som politiker” (kommande)

Att leda ett samhälles utveckling utifrån politisk partitillhörighet

Hur får man en hel befolkning med sig? Hur löser man konflikter i relation till starka medborgare, opposition och den faktiska realiteten? Hur får man medarbetare att vilja följa och ta större ansvar? Hur ökar man sin egen trygghet och stabilitet som ledare?

Utbildning för politiker inom kommuner, regioner, organisationer och regering, med fokus på varje enskilds deltagares behov och mål. 

3 dagar (datum ej satta ännu)

Läs mer här.

”Alla kan bli lyckligare” (pågående)

En kvällskurs för 12 kvinnor och män som vill få ut mer av livet och njuta mer av det som redan är, veckla ut dolda egenskaper och bli mer medveten om sitt eget och vårt mänskliga skapande.

21/4 – 4/6 2019 (pågående, med möjlighet att delta enstaka datum)

Läs mer här.

Andra kurser

Har du önskemål på egna utbildningar eller kurser till din verksamhet, varmt välkommen att höra av dig.