Aktuella kurser

Ledarutveckling för fred, tillväxt och utveckling
En utbildning som vecklar ut dig som människa och ditt unika ledarskap. Du får tillgång att expandera din medvetenhet att leda dig själv och din omgivning mentalt, emotionellt och fysiskt som utgör innehållet i all mänsklig kommunikation.

Du får hela processen transkriberad med den teoretiska bakgrunden i relation till din egen och gruppens utveckling, ett skräddarsytt kursmaterial till dagen efter.

Innehåll

Du utvecklas i skickligheten att se, känna och navigera i din egen och omgivningens interna som externa mentala, emotionella och fysiska kommunikation. Basen av mänsklig kommunikation utgörs av emotioner som är bron vilket våra bilder, känslor, ord, fysiska uttryck vandrar över och som kommuniceras osynligt mellan människor oavsett geografiskt avstånd. Det som skapar närhet eller distans. Det som får oss att leda en grupp mot en bättre värld, skapa gemenskap och uppnå mål.

Det är samma bas som påverkar aktiemarknaden, som ger terrorister makt, som gör att reklamen fungerar, det som gör att vi känner att vi älskar varandra och som gör att vi anar vad som skall hända, fast det ännu inte har hänt och det som gör att vi kan kommunicera med andra icke-fysiska sammanhang.

Resultat
Du utvecklas i att följa och ännu djupare finna din egen övertygelse om vad som är sant för dig och vad du vill ge världen.  Du får utveckla och förankra mål som blir till en självklarhet som du med automatik navigerar till. Du ökar din stabilitet, trygghet, självkänsla och självförtroende. Du får tillgång till fler egenskaper som ger dig en större flexibilitet och tydlighet i relation till dig själv och andra.

Du utvecklar lusten till ett avancerat ansvar och ökad tillit, förståelsen för relationsutveckling och projiceringar och hur vi kan vända konflikter till enkla relationer eller gemenskap i alla tänkbara sammanhang. Inte minst eller framförallt ökas din kärlek till dig själv, vilken är den absoluta basen i ledarskapet.

Upplägg och metod
Ledarutvecklingen är individuell och den sker i grupp. Varje kursdag startas med att tydliggöra målen/målet för varje enskild deltagare som vi redan i starten vet att vi kommer att uppnå innan kursdagens slut genom Annika Sundbom Åströms ledarskap.

Annika Sundbom Åström utvecklar sedan varje kursdeltagare simultant och beskriver samtidigt de teoretiska förklaringarna för hur vi leder oss själva och skapar vår verklighet kopplat till de aktuella sammanhangen. Det gör att insikten och förståelsen om ledarskapets essens förankras hos deltagarna direkt.

Kursen dokumenteras skriftligen kontinuerligt av Mathilda Lindgren och kursmaterialet skapas på detta sätt så att det levereras dagen efter i form av både dialogen i sin helhet och en sammanfattning av Annika Sundbom Åströms viktigaste citat. Dessutom intervjuar och observerar Mathilda Lindgren alla deltagare i början och slutet av varje utbildningstillfälle, vilket gör att du som deltagare får följa och ha möjlighet att ta del av din dokumenterade utveckling som människa och ledare.

5 – 6 juni (2 dagar)

Välj fritt vilka kursdagar du vill gå. Anmäl dig här.

Pris

  • 2 dagar 13 900:- (6 950 :- / dag)
  • 4 dagar 26 000:- (6 500 :- / dag) * ej längre relevant
  • Totalt 8 dagar 50 400:- (6 300:- / dag) * ej längre relevant
  • Totalt  10 dagar 62 000 :- (6 200:- / dag) * ej längre relevant
  • Enstaka fristående dagar (6 950 :- / dag)
    samtliga priser exkluderar moms.

Även för dig som har gått Human Dignity Practitioner, Master eller Professional hos Human Dignity tidigare innebär denna utbildning ett nästa steg.

Citat från deltagare
–”Personligen så har de två kursdagarna i december gett mig en känsla av trygghet och större oräddhet. Jag känner att resonemanget kring ansvarstagandet är på ett helt annat sätt. Det känns enklare! Det är ett jättebra upplägg tillsammans med de andra deltagarna. Och Annika Sundbom Åström förklarar och visar på ett sätt så att ledarskapet blir så enkelt.” // Pernilla Mohlin Andersson, Ansvarig för en grupp projektledare på verksamhetsutvecklingen vid E.ON Kundsupport Operational Development

Plats och kontakt
Kursträffarna sker i Human Dignitys lokaler, ”Residenset”, en trappa upp på Storgatan 43, Sollefteå, Sverige.

Annika Sundbom Åström, Ledarskapsutvecklare, utbildningsledare & författare, +46 70 653 21 49, annika.sundbom@www.humandignity.se

Mathilda Lindgren, Fredsforskare (PhD) & Kommunikatör, +46 70 478 86 03, mathilda.lindgren@www.humandignity.se