Vaknar, läser Jeffery Sachs utskick om vikten av globalization..

om vikten av globalization.. att skapa en värld i gemenskap för att lösa våra gemensamma utmaningar gällande pandemier, fred och miljön.

den 18 augusti 2020

08:34

Jag slår även upp tidningen och läser om Belarus där Lukasjenko vunnit valet med 80 procent. Folket är i uppror, men han vägrar omval och säger att det får endast göras om han blivit dödad. Jag känner trycket i bröstkorgen, trycket folket känner av att vara motpart till en värld i mer eller mindre diktatur, som drivs av från-motivation och kontroll. Jag kliver in i känslan att vara offer för en diktatur, trycket i bröstet är precis den känslan jag känner nu. Bröstkorgen och lungorna känns som om de är kidnappade, som om jag inte kan andas utan motstånd, som om jag har beväpnade vakter i olika fronter av bröstkorgen. Denna känsla är det vi kallar ångest och ofta anses som en diagnos och något som skall botas och tas bort. Ångest är just en känsla som uppkommer när vi känner en motkraft av kontroll omkring oss. När längtan efter frihet i kärleksfull gemenskap, där allt är möjligt och i ständig rörelse. Saken är den att vi människor ständigt befinner oss i ständig emotionell fysisk och mental expansion utveckling och tillväxt, där vi i varje steg mot framtiden söker mer av oss själva.  När ledare i ett sammanhang har utvecklats mer mentalt, skapas en stagnation på ledningsnivå, där ökad kontroll blir en given ingrediens för att hålla samhället stilla. Det utgår från ledarens inre upplevelse och är inte i grunden ont utan bara en effekt av rädslan för sina egna emotioner. Folket hamnar i en dualistisk motposition till ledaren där de känner sig förtryckta. Om den kraften blir större eller lika kraftfull som ledningen mentala kraft, så skapas det en revolution, där delar av folket på olika sätt går emot eller går i konflikt med ledningen. Mentalt styrda ledare arbetar ofta i från-motivation eller driver utveckling som gynnar vissa men inte alla, för den mentala egenskapen är just detaljer och fokuserar vi i en riktning, så glöms de övriga riktningarna bort. Det leder till att vissa får fördelar medan andra blir bortglömda eller dömda. Om rädslan för att tappa kontrollen på ledningsnivå blir mer kraftfull än folkets längtan till befrielse, så kan folket kan bli utmattade och då skapas konflikter bland befolkningen, där landet blir självförgörande. Denna konflikt kan vi se i olika sammanhang, som i organisationer, samhällen, regioner och så även i familjer. Det finns en underbar egenskap här på ledningsnivå att inte känna de känslomässiga reaktionerna av sina uttalanden. Det finns en frihet här som ledaren känner i distansen till omgivningen.  Vilket leder till att emotionella attacker bara rinner av ledaren, samtidigt som att stå kvar i sina beslut, lojal till det redan skapade. Den egenskapen är lika viktig mänsklig egenskap, som att känna ansvaret för resultaten både för sig själv och andra. Det är dock möjligt att lösa en sådan situation som den i Belarus eller i en region, kommun eller företag, Denna situation är alltså lösbar. Den som går in i en sådan fredsmedlings och utvecklingssituation, behöver ha en medvetenhet samt en egen tillgång till större mental kontroll än den befintliga ledningen och större mer omfattande emotionell förankring än folket och känna samma kärlek till båda sidorna och dess ytterligheter. Då fungerar denne som katalysator en extern tillfällig ledare för att skapa gemenskap, tillväxt och utveckling där alla blir vinnare.

Jag arbetar och lever som den katalysatorn i utvecklingsarbete för hållbar ekonomisk som social och miljömässig tillväxt med fokus på ledarutveckling. Det är frukten av ett 17 års arbete med min egen utveckling i relation till såväl det lokala som det internationella sammanhangen, där jag utvecklar såväl enskilda, ledare i verksamheter, industrier, inom politik till ledare på internationell nivå. Men alltid mig själv först i relation till de personer och egenskaper jag skall möta, så att jag kan omfamna ytterligheter med kärlek i mig själv. Där ligger såväl ansvaret, som medvetenheten och så även nyckeln till det omfattande målet.

Annika Sundbom Åström, ledarutvecklare för social, ekonomisk och miljömässig tillväxt och utveckling. För ledare i såväl lokala som i internationella sammanhang.