”Alla kan bli lyckligare tillsammans”

”Alla kan bli lyckligare tillsammans”
19 oktober kl. 18.00, Hullsta Gård, Sollefteå

–”Det har aldrig varit så viktigt som nu att förstå hur vi skapar gemenskap och vänskap, med oss själva och familjen, på arbetsplatsen till regional, nationell och internationell nivå. Det är det som gör att vi kan rädda den här planeten.”
Annika Sundbom Åström 

Om läkare Hans Rosling i sitt arbete med global statistik upplyste oss om hur långt vi kommit i vår mänskliga utveckling, tar ledarutvecklare Annika Sundbom Åström nästa steg med unika infallsvinklar och utvecklar oss i våra övertygelser så att vi kan skapa mer gemenskap och effektivt samarbeta för långsiktig,lokal som global utveckling

Med både smittsam lekfullhet och djupt känslomässigt allvar visar Sundbom Åström varför samhället ser ut som det gör och hur vi kan vända våra konflikter till fri närhet eller skapa ännu djupare gemenskap, med oss själva och varandra.

Sundbom Åström har under sina femton år som ledarutvecklare arbetat med flera hundratals ledare inom näringslivet och offentlig sektor nationellt och internationellt och hjälpt allt från föräldrar till diplomater att utveckla sina relationer och skapa nya verkligheter för sig och sina sammanhangs långsiktiga gemenskap, utveckling och tillväxt.

Biljetter bokas här.

Hjärtligt Välkomna!!