Inblick i veckans utbildning ”Ledarutbildning för fred, tillväxt och utveckling”

Här är vi, mitt uppe i dagens arbete med ”Ledarutbildning för fred, tillväxt och utveckling” på Residenset i Sollefteå, dag 3 av 4 på kapitel 1 av 7. Annika utvecklar och Mathilda dokumenterar––hela tiden guidade av vårt övergripande mål.

Here we are, in the middle of today’s work with ”Leader Education for Peace, Growth and Development” at the Residency in Sollefteå, on day 3 out of 4 and Chapter 1 out of 7. Annika develops and Mathilda documents––all in relation to our overarching goal.