Välkommen på Fredsledarutbildning till hösten 2017

Det är med stor glädje som vi till hösten 2017 ger vår första Fredsledarutbildning tillsammans i Sollefteå! Den ettåriga praktiska och forskningsmässigt kvalitetssäkrade utbildningen är öppen för alla som vill  leda sig själva och andra till fred, tillväxt och utveckling.

Behovet av kunskap om och förmågan att leda sig själv och sina verksamheter till sammanhang av fred och utveckling är stort i hela världen idag och samtidigt är medvetenheten om hur begränsad. När vi förstår hur vi människor fungerar, hur vi kommunicerar med oss själva och omgivningen––tankemässigt, verbalt, emotionellt och fysiskt–– kan vi leda oss själva och andra till fred, tillväxt och utveckling.

Utbildningsledare Annika Sundbom Åström leder utbildningen och ger en grundläggande förståelse för hur du kan leda dig själv, andra, grupper och samhällen utifrån avancerade insikter kring ledarskap, ansvar, fred, emotionell kommunikation, relationer och mål. Och hon gör det genom sin unika metod att själv gå före, leva det ledarskap som hon lär ut och utveckla sig själv först för att guida andra i sin utveckling. Fredsforskare Mathilda Lindgren forskar samtidigt på effekterna av utbildningen, vilket ger varje deltagare ett skräddarsytt referensmaterial för framtida utveckling samtidigt som forskningsresultaten bidrar till att avancera dagens fredsforskning kring kopplingen mellan ledarskap, konflikt och fred samt emotionell kommunikation.

Vid utbildningens slut kommer du att ha ett lustfyllt, medvetet ledarskap där du leder dig själv och andra till expanderad fred, vilket innebär gemenskap i frihet, tillväxt, ökad kvalitet och hållbar utveckling.

Läs mer om Fredsledarutbildningen här på hemsidan. Du är också varmt välkommen att höra av dig direkt till oss om du vill veta mer!

Föreläsning: ”Let’s Talk About Peace, Baby. Från FNs Säkerhetsråd till din familj, en föreläsning om fredsledarskap”

Välkomna på vår första öppna föreläsning tillsammans ikväll i Umeå kl 18.30 i NBV Norrs lokaler på Skolgatan 49!

Med utgångspunkt i ditt liv och dina drömmar, bjuder
vi med dig att resa genom lokala, nationella och internationella perspektiv för att förstå hur vi kan bli våra egna fredsledare, bygga ett globalt fredsfolk lokalt och medvetandegöra den emotionella kommunikation som vi ständigt och idag ofta omedvetet bygger vår värld med.

För mer information, se Facebook-eventet här.

Peace is the Mission

No matter where we are, we stay connected through relationships and emotions. Whether in New York, Stockholm or Sollefteå, we work together toward a shared goal.

Peace is a movement!

#peaceisamovement